حضور موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان برگزار کننده کارگاه های آموزشی جانبی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ 1 و 2 دی ماه در دانشگاه یزد برگزار می گردد که موسسه گسترش علم و فن جوش برگزاری دو کارگاه آموزشی جانبی کنفرانس را بر عهده دارد.

مشاهده اطلاعات بیشتر

تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری " مهندسین جوش استان خوزستان"

تشکیل انجمن صنفی کارگری " مهندسین جوش استان خوزستان"  (WESK) به عنوان اولین انجمن از این نوع در کشور، و انتخاب آقایان مهندس کلانتریان و مهندس حسینی کلورزی به عنوان رئیس و نایب رئیس انجمن

مشاهده اطلاعات بیشتر

بازنگری استاندارد آموزشی شغل بازرسی فنی جوش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط موسسه گسترش علم و فن جوش

موسسه گسترش علم و فن جوش با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان، استاندارد آموزش شغل "بازرسی فنی جوش"  را بازنگری کرده و به تصویب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رساند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

اخذ تاییدیه مرکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد ایران

در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 3834) و فنی و مهندسی در رشته مکانیک و فلز شناسی

مشاهده اطلاعات بیشتر

حضور موسسه در پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

موسسه گسترش علم و فن جوش  در راستای تامین اهداف عالیه خود در زمینه ارتقاء جایگاه و توسعه صنعت جوش، در پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنفرانس حضور یافت.

مشاهده اطلاعات بیشتر

حضور موسسه در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای معرفی خدمات تخصصی خود و ایجاد ارتباط موثر با صنایع، در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان حضور یافت.

مشاهده اطلاعات بیشتر

انتخاب موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان متولی برگزاری کارگاه های آموزشی جانبی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

در جلسه هماهنگی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران که با حضور نمایندگان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران و مسئولین دانشگاه شهید چمران اهواز در محل دانشگاه برگزار گردید، موسسه گسترش علم و فن جوش به عنوان متولی برگزاری کارگاه های آموزشی جانبی کنفرانس تعیین گردید.

دریافت لیست و برنامه کارگاه ها


انتخاب آقای مهندس امیر حسینی کلورزی به عنوان دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

آقای مهندس امیر حسینی کلورزی مدیر آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش  به عنوان دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انتخاب شدند.